Parabol nedir?

Bir düzlemde alınan sabit bir d doğrusu ile sabit bir F noktasından eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri.

Sabit F noktasına parabolün odağı, d doğrusuna da parabolün doğrultmanı denir. KF doğrusuna parabol ekseni denir. Parabol, bu eksene göre simetrik iki koldan ibarettir.

Parabole ait herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş; odakta eksene dik olan (MN) kirişinin yarısına parametre denir ve p ile gösterilir. Parabolün, ekseni kestiği noktaya (A noktasına) köşe adı verilir. Parabol üzerindeki her noktanın odak noktasına olan uzaklığı, doğrultmana olan uzaklığına eşittir. Yani |MF|= |ML|’dir.

Parabolün simetri ekseni X ekseni ve a köşesi (oo) noktası (yani başlangıç noktası) alınırsa parabolün standart denklemi y 2 =2px olur (p parabolün parametresidir). Odağın koordinatları F(P/2, o) olur. Doğrultman denklemi X= p/2 şeklinde olur.

Eğer parabol eksenini OX ekseni değil de OY ekseni olarak alınırsa ve köşesi de yine 0(o,o) noktası olursa Parabolün denklemi x 2 = 2py olur. Doğrultman denklemi y= -p/2’dir. Bu durumda parabolün şekli aşağıdaki gibidir:

Sözlükte "parabol" ne demek?

1. Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri.

Parabol kelimesinin ingilizcesi

[Lateralus] n. parabola
Köken: Fransızca